hot

Xuất phim in lụa

 

cau1 cau3

cau4 cau2

 

 

tachmau Tách màu bảng in

 

Phần việc sau cùng khi mẫu đã thực hiện xong. Tùy theo chất liệu in sẽ có phương pháp tách bản phù hợp. Chọn lựa chất liệu phim để xuất, trên giấy cal hoặc phim nhựa (thường là phim nhựa trong). Đối với những mẫu cần độ chính xác cao cũng như hạt tram mịn cần xuất phim nhựa (phim nhựa này khác với phim quang cơ). Quý đồng nghiệp có nhu cầu xuất phim có thể chuyển file qua Email hoặc liên hệ trực tiếp (đảm bảo mẫu không bị đưa ra ngoài) Xuất hóa đơn VAT. Ngoài ra quý khách có thể chọn in những mẫu có sẵn do đội ngũ thiết kế thực hiện.

 

  

           xuất phim (lazer)

 

               bang gia xp

          

             

           xuất phim (khổ lớn)

   

               bang gia xp3